Base64

Wklej lub wpisz tekst w formacie ASCII, aby przekonwertować go na Base64 i vice-versa.