Kodowanie Znaków Specjalnych HTML

Wklej lub wpisz znaki specjane HTML, aby je zakodować i vice-versa.