Tester Wyrażeń Regularnych

Obsługiwane są wyrażenia z ukośnikami na końcu oraz bez nich. Dodaj ukośniki na końcu, aby używać flag, np. /w+/ig

Przypadki Testowe

Przypadek #1