Generator UUID

Wygeneruj UUID

Sprawdź wersję i poprawność UUIDa

Informacje o UUIDach

Universally Unique Identifier (UUID) to 128-bitowa liczba używana jako unikalny identyfikator.

UUID v1 jest pseudolosowy, używa czasu utworzenia i adresu MAC komputera, który go utworzył.

UUID v3 to hash MD5, utworzony przy użyciu przestrzeni nazw oraz nazwy. Przestrzeń nazw musi być UUIDem, a nazwa może być dowolnym ciągiem. Ta sama przestrzeń nazw i nazwa, zawsze daje ten sam UUID.

UUID v4 jest losowy lub pseudolosowy, zależnie od tego, w jaki sposób jest generowany. UUIDy w wersji 4 generowane przez niniejsze narzędzie, mają wartość losową i są silne kryptograficznie.

UUID v5 to hash SHA-1 utworzony przy użyciu przestrzeni nazw oraz nazwy. Podobnie jak w przypadku UUID v3, ta sama przestrzeń nazw i nazwa, zawsze daje ten sam UUID. Przestrzeń nazw dla UUID v5 może być albo UUIDem lub typem przestrzeni nazw (URL, DNS, ISO OID i X.500 DN), niniejsze narzędzie nie obsługuje obecnie ISO OID ani X.500 DN.