Muhtasari wa Alama

Bandika au charaza mtindo wa kuashiria ili kuhakiki.