Text Difference

Andika au ubandike maandishi katika sehemu zote mbili ili kuangalia tofauti.

Two blocks of text, comparing character by character.

Tofauti