Base64

Скопіюйте чи напишіть ASCII текст і закодуйте чи розкодуйте його за допомогою Base64