Кодування літер в HTML

Напишіть чи вставте текст для HTML в відповідне поле щоб екранувати літери кодами чи повернути їх в початковий вигляд