CSS

Gõ hoặc dán tài liệu CSS để định dạng hoặc rút ngắn lại.

Lưu ý: Định dạng chỉ sử dụng được với CSS, SCSS, và LESS. Rút ngắn chỉ sử dụng được với CSS.